Desatero Skulls Airsoft Team

 

1.   Právoplatným členem týmu se stává ten hráč, který se pravidelně po zkušební dobu tří měsíců zúčastňuje tréninků a akcí.

2.   Člen týmu je povinnen nosit uniformu se vzorem Bundeswehr nebo ČR.95 a vlastnit airsoftovou zbraň elektrická, plynová, manuální (sniprovka).

3.   Člen týmu je povinnen jednou měsíčně platit příspěvek    50,-- Kč do týmové kasy a to nejpozději do 20. dne v měsíci. Při nedodržení data musí   zaplatit 70,-- Kč.

4.   Člen týmu se musí minimálně jednou měsíčně zúčastnit akce nebo tréninku.

5.   Člen týmu má povinnost dodržovat pravidla určené hry, pravidla ostatních týmů a nepovyšovat se nad ostatní hráče.

6.   Člen týmu nesmí na akcích ani trénincích požívat omamné látky a alkohol.

7.   Člen týmu má povinnost reprezentovat tým čistou výstrojí a důstojným vystupováním.

8.   Člen týmu je povinnen dbát rozkazů velitelů, kteří mu budou určeni.

9.   Člen týmu má povinnost všechny návrhy na změny a připomínky projednat s velením týmu (velitel a zástupce velitele), posléze s celým týmem.

10. Dojde-li členem týmu k porušení některého z těchto pravidel, bude na týmové schůzi, dle závažnosti přestupku, rozhodnuto o udělení napomenutí či vyloučení. Pokud i po udělení napomenutí člen týmu ještě jednou poruší tato pravidla, bude z týmu vyloučen.